آرایش لبها میتواند به جذابیت و زیبایی صورت اضافه و یا آن را کم نماید. نزدن رژ لب بهتر از زدن آن به طور نامرتب یا با رنگهای نامناسب است. نکاتی برای آرایش لبها beytoote.com

ادامه مطلب

آرایش لبها میتواند به جذابیت و زیبایی صورت اضافه و یا آن را كم نماید. نزدن رژ لب بهتر از زدن آن به طور نامرتب یا با رنگهای نامناسب است. آرایش لبها sallam.rzb.ir

ادامه مطلب

آرایش بر اساس فرم لبها. 1 لـبهای کوچک و باریک لب هـا را در حــدود یک میلیمتر خارج از حدود لب (خط معمولی لب) و پهن تر میکشیم.سپس داخل خطوط را با رژ لب پر کنید. در انتها به وسط لب پایین برق لب بزنید. نحوه آرایش لبها جذاب jazzaab.net

ادامه مطلب

آرایش لبها میتواند به جذابیت و زیبایی صورت اضافه و یا آن را کم نماید. نزدن رژ لب بهتر لبها sobbekheir.com

ادامه مطلب

آرایش لب اگر به صورت درست اجرا شود در جذابیت لبخند شما نقش خواهد داشت. در حقیقت آرایشی که برای جذاب شدن لبها نیاز است چیزی بسیار متفاوت با انچه شما انجام می دهید است. رازهای آرایش لب برای زیبا شدن لبخند

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها